AB PROJESİ
SINIF
sertifika
Ödemeler

Kurs Programlarında Ücret İadesi


MADDE 6 – (1) Kurslar Koordinatörlüğü tarafından açılacağı duyurularak kursiyer kayıtları yapılan programlar, kurs başlama tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde asgari kursiyer sayısına ulaşılamadığı takdirde Kurs Yöneticisi tarafından iptal edilebilir. Programın iptal edilmesi halinde, daha önce tahsil edilmiş olan ücretler Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda kursiyere iade edilir.

2) Programa kayıt yaptıran, ancak program başladıktan sonra derslerin düzeyinin ve hızının kendilerine uygun olmadığını düşünen kursiyerler, programın başladığı tarihten itibaren programlanan ilk iki (2) ders günü içerisinde programa devam etmekten vazgeçip ücret iadesi talep edebilirler. Ancak, bu süreden sonra programdan ayrılmak isteyenlere hiçbir koşulda ücret iadesi yapılmaz.

(3) Kursiyer, uzun süreli hastalık, kaza, aile fertlerinden birinin vefatı gibi beklenmeyen durumlarda resmi olarak belgelendirilmesi ve derslerinin başlamasından itibaren 24 ders saatinin geçmemiş olması koşuluyla, kaydının dondurulmasını talep edebilir. Kayıt dondurma süresi 1 (bir) yıldır. Geçerli bir nedenle kayıt dondurmuş olan kursiyerlerin geri döndüklerinde kurs ücretlerine zam yapılmışsa bu farkı ödemeleri gerekir.

(4) Düzey Belirleme Sınavı için tahsil edilen sınav ve sınav değerlendirme ücretlerinin iadesi yapılmaz.