AB PROJESİ
SINIF
sertifika
Kayıt Dondurma

MADDE 6- (3) Kursiyer, uzun süreli hastalık, kaza, aile fertlerinden birinin vefatı gibi beklenmeyen durumlarda resmi olarak belgelendirilmesi ve derslerinin başlamasından itibaren 24 ders saatinin geçmemiş olması koşuluyla, kaydının dondurulmasını talep edebilir. Kayıt dondurma süresi 1 (bir) yıldır. Geçerli bir nedenle kayıt dondurmuş olan kursiyerlerin geri döndüklerinde kurs ücretlerine zam yapılmışsa bu farkı ödemeleri gerekir.